Site Meter
 

Sonraki kareyi otomatik


SOLDAN SAĞA
1- Anavatan Partisi eski genel başkanı
2- Bilginler - Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma
3- Hesabı tutulmayan - İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık
4- Azerbeycan halkından olan-İncelik, naziklik
5- İnsan bedeninde göğüsle karın arasında daralmış bölüm
6- İri cüsseli-Yapılar, eserler
7- Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri - Sayma, sayılma - Bir nota
8- Tezgâhta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak
9- Bir kimsede, bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik- Konuğu ağırlama
10- Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça - Ölü yıkama - Avuç içi
11- Vekillik - Duyuru
12- Vilayet - Ayin -Bir bağlaç
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- Herhangi bir kuruluşun çalışmasıyla ilgili olarak, merkezle başka bir ülke arasında bağlantıyı sağlayan görevli - Aşk
2- Sadist - Monopol
3- Rezonans, tannanlık
4- Çare - Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
5- Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin yere sürdükten sonra önünde fişi veya parası kalmadığını belirtmek için söylediği söz - Sapaklık, aykırılık
6- Bir meyve - Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük
7- Güzel koku - İstanbul Teknik Üniversitesi (kısaltma)
8- Hoş, güzel - Yapan, etken
9- Milimetre (Kısaltma)-Adamak işi veya adanılan şey - Vilâyet
10- Sayı boncuğu - Melik
11- Çünkü, şundan dolayı - Aldatma, düzen - Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
12- Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz- Engel, ket