Site Meter
 

Sonraki kareyi otomatik


SOLDAN SAĞA
1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
2- Son, sonraki - Soruşturma, sormaca
3- Atom sayısı 26 olan, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element - Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
4- Yapılan iş, işlem - İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanın ince tel -
5- Lümenin kısaltması - Bir yerde oturma eğleşme - Bir nota
6- Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi - Saçı olmayan
7- Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek - Bir işi yapma, yerine getirme
8- Kıyı şeridinde deniz kabukları, kum, çakıl gibi şeylerle oluşan yığınakla ilgili
9- Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne - Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
10- Yetki
11- Makam, mevki - Yokluk
12- Kocaeli Karamürselin bir beldesi - Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı - Matematiktebir sayı
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- İçine küçücük resim konulan,boyna asılan, genellikle değerli metalden yapılmış süs eşyası - Deha sahibi kimse, dahi
2- Önem - Argon'un kısaltması
3- Parça - Kurtulmuş
4- Büyüklü - Bir renk
5- İncelik, naziklik - Dilsiz
6- Galyum'un kısaltması - Bir seslenme sözü - Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
7- Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir - Beyaz - Helyum'un kısaltması
8- Kara kuvvetleri (kısaltma) -Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar - Yüz, çehre
9- Tür, nevi - Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
10- Aşama, merhale - Bir bağlaç- Doğu Anadolu'da kullanılan bir tür küçük zurna
11- Bir deri hastalığı- Bozkır
12- Kakaodan yapılan ve bazen içine şeker, süt, fıstık, fındık katılan yiyecek - Titan'ın kısaltması