ANA SAYFA
ARTI EKSİ YARDIM
1) Bilgisayar rastgele dört rakamlı bir sayı belirler. Bu sayıda aynı rakamdan iki tane olamaz.
2) Oyuncu dört rakamlı bu sayıyı tahmin etmeye çalışır ve İnput çerçevesine yazarak Gönder'e veya Enter tuşuna basar.
3) Tahmin edilen sayı bilgisayar tarafından incelenir ve sonuç yazılır.
4) Sonuçtaki + bölümü tahmin edilen sayının tutulan sayının kaç rakamı ile aynı hanede olduğunu belirtir.
5) Sonuçtaki - bölümü ise tahmin edilen sayıda kaç rakamın tutulan sayıda başka hanede bulunduğunu belirtir.
6) +4 tahmin edildiğinde oyun biter.
7) Yeni sayı butonuna basıldığında Yeni sayı belirlenerek tahmin yeniden başlar.
ÖRNEK:
(1 ve 2 rakamları için)
Tutulan Sayı: 1234
Tahmin : 1278 +2 -0
Tahmin : 2178 +0 -2
Tahmin : 1728 +1 -1